UAB „IT Solutions“ įgyvendina projektą

Projekto vykdytojo UAB „It Solutions“ specializacija – smulkaus ir vidutinio verslo elektroninių sprendimų vystymas, informacinių sistemų programavimas.

Projekte siekiama sukurti kino teatrų repertuaro prognozavimo ir valdymo sistemą (Inno4Cinema) mažiems ir vidutiniams kino teatrams. Sistema apims kino teatro repertuaro prognozavimo sprendimą, pagrįstą besimokančiais algoritmais. Kino repertuaro prognozavimo įrankis gebės pasiūlyti kino teatro repertuarą, atsižvelgiant į kino filmo galimos sėkmės konkrečiame kino teatre veiksnius (tokius kaip laikotarpis, trukmė, žanras, aktoriai, atsiliepimai ir kt.), populiarumas, ekonominę naudą ir pan. bei į kino teatrų lankytojų specifiką ir elgsenos ypatumus (pvz. Optimalus filmo rodymo laikas). Sistema leis padidinti mažų ir vidutinių kino teatrų konkurencingumą rinkoje ir sumažinti žmogiškųjų išteklių kaštus.

Projekto partneriai: UAB „Market Rats“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

UAB „IT Solutions“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“, projekto numeris S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0103.

UAB „IT Solutions“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti UAB „IT Solutions“ inovacinį potencialą, vykdant mokslinius tyrimus ir kuriant naujus produktus su išvystytomis dirbtinio intelekto funkcijomis.

Bendra projekto vertė- 641 021,47 Eur.
Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 381 983,60 Eur investicijų suma.
Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://www.itsolutions.lt.